Programa C1 lygis pagal CEFR (Bendreiji Europos kalbų metmenis)

Kursas skirtas tobulinti dalyvių bendrinės ir akademinės anglų kalbos komunikacinę kompetenciją pažengusiųjų lygmenyje per integruotas recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšių veiklas. Dalyko turinį sudaro autentiškų tekstų skaitymas ir klausymas, vaizdo įrašų stebėjimas ir analizė, diskusijos aktualiomis temomis, pranešimų studentų pasirinktomis temomis rengimas, pristatymas ir stebėjimas, vertinimas ir diskusija, pažengusiųjų lygmens gramatikos ir žodyno įsisavinimas. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėje ir MOODLE virtualioje aplinkoje, savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą. Taikomi įvairūs aktyvaus mokymosi metodai: darbas grupėse, porose, vaidmenų žaidimai, simuliacijos, diskusijos, tekstų analizė, projektavimo  ir komunikacinis metodas.

Rezultatai baigus kursą

1. Suprasti ilgus ir sudėtingus informacinius, specializuotus akademinius straipsnius ar grožinės literatūros tekstus, suvokdamas skirtingus stilius, potekstę, analizuoti teksto ir kalbos ypatumus, pateikti kritinę argumentuotą nuomonę apie perskaitytą tekstą.
2. Suprasti išplėtotą kalbą abstrakčiomis ir sudėtingomis temomis, atpažinti įvairialypius posakius ir idiomas, suprasti plataus spektro garso įrašus, radijo/ TV laidas ar filmus, suprasti specifines detales, jei pašnekovo tartis neįprasta.
3. Kalbėti gramatiškai taisyklingai, aiškiai, sklandžiai ir laisvai, tinkamai parinkdamas kalbines priemones akademiniais, visuomeniniais ir profesiniais tikslais. Demonstruoti atitinkamus kalbėjimo įgūdžius dirbant komandoje, dalyvaujant diskusijoje ar kalbant auditorijai.
4. Parašyti aiškų, gerai sukomponuotą, detalų tekstą sudėtingomis temomis, laikantis stiliaus ir formos reikalavimų, tinkamai vartojant organizacinius modelius, jungtukus ir siejimo priemones; kritiškai analizuoti, išplėtoti požiūrį ir paremti argumentais bei pavyzdžiais, apibendrinti grafinę ir vaizdinę informaciją. Parašyti santrauką, tinkamai perfrazuojant originalų tekstą ir pateikiant nuorodas į šaltinį.
5. Taisyklingai vartoti leksines ir leksines-semantines konstrukcijas skirtingų registrų kalbinėse situacijose ir tekstuose, gebėti perfrazuoti, vartoti tiek akademinės kalbos priemones, tiek frazeologizmus ir šnekamosios kalbos posakius.

Kurso turinys

Gramatinis ir leksinis:
Atliktinis laikų sistemos aspektas bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Tęstinių laikų formų vartojimas bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Būsimojo laiko raiškos formos, būsimojo veiksmo tikimybės laipsniai.
Neveikiamosios rūšies konstrukcijų vartojimas, sukuriant „atstumo“ efektą bendrinėje ir akademinėje kalboje.
Netiesioginės kalbos ypatumai.
Inversija bendrinėje kalboje.
Idiomos ir jų vartojimas.
Žodžių daryba, priešdėlių ir priesagų vaidmuo.
Įvairių kalbos dalių junginiai su prielinksniais, kiti žodžių junginiai ir jų vartojimas.
Citavimas, šaltinio perfrazavimas, nuorodos į šaltinius.
Diskurso žymekliai.
Jungiamosios priemonės ir jų vartojimas bendrinėje bei akademinėje kalboje.
Teminis:
Autoportretas, asmenybės tipai. Darbas.
Anglų kalbos raida. Pasakojimai apie praeitį, istorijos.
Knygos. Skaitymo vaidmuo šiais laikais.
Užimtumas, šiuolaikinio gyvenimo iššūkiai. Materialumas.
Gyvenimo pokyčiai. Įpročiai ir priklausomybės.
Sveikata. Medicina.
Keliavimas ir turizmas.
Sportas. Technologijų įtaka sporto pasaulyje.
Bendrųjų ir perkeliamųjų įgūdžių plėtojimo:
Tikslų kėlimas, planavimas, laiko valdymas.
Žodyno plėtros strategijos. Sprendimų priėmimas. Bendradarbiavimas. Pasitikėjimas savimi. Derinimasis prie situacijos, lankstumas. Medijų taikymas. Organizuotumas.
Kūrybiškumas.

Kurso trukmė

50 ak. val.val.