Programa A1 lygis pagal CEFR (Bendreiji Europos kalbų metmenis)

Dalyviai įgyja pradedančiųjų žemesniojo (A1) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Dalyko turinį sudaro šios pagrindinės temos: anglų kalbos žodžių tvarka sakinyje; konstatuojamojo, klausiamojo, neigiamojo sakinių formavimas; įvadas į pagrindines kalbos dalis; leksiniai vienetai ir struktūros, naudojamos bendraujant kasdieninėmis temomis; anglų kalbos garsų, žodžių tarimo bei intonacijos ypatumai. Taikoma mišri studijų forma: darbas grupėse,diskusijos, tekstų analizė, darbas kalbų mokymo/si laboratorijoje ir MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Rezultatai baigus kursą

1. arimo bei intonacijos modelius;
2. Skaityti ir suprasti nesudėtingus tekstus, dialogus, elektroninius laiškus, atviručių tekstą, paprastus informacinio pobūdžio tekstus;
3. Suprasti maždaug 3 minučių trukmės adaptuotus audio ir video įrašus, nesudėtingas instrukcijas, frazes ir dažniausiai vartojamus žodžius, susijusius su būtiniausiomis reikmėmis;
4. Paprasta kalba bendrauti įprastomis kasdieninėmis temomis;
5. Pradėti ir palaikyti pokalbį apie žinomus dalykus, klausti bei reaguoti į nesudėtingus pašnekovo teiginius;
6. Trumpai ir paprastai aprašyti save ir savo aplinką; parašyti trumpą atvirutę; užpildyti nesudėtingas formas.

Kurso turinys

Kalbos dalių daryba ir vartosena.
Žodžių tvarka sakiniuose.
Paprastieji ir eigos esamieji laikai.
Klausimų sudarymas.
Klausiamieji žodeliai.
Dažnumo prieveiksmiai.
Skaičiuotiniai ir neskaičiuotiniai daiktavardžiai.
Pagrindiniai artikelių vartojimo atvejai.
Asmeninio pobūdžio dokumentų pildymas.
Kiekybiniai žodeliai some, any, much, many, a lot of.
Modalinis veiksmažodis can/can‘t.
Būdvardžiai ir jų laipsniavimas.
Sinonimai ir antonimai.
Žodžių rašybos pagrindai.
Pagrindinės skyrybos taisyklės.
Garsų bei žodžių tarimo ir intonacijos pagrindai.
Visuomeninis transportas.
Maistas.
Istorijos ir kultūros faktai.
Biografijos.
Pinigai ir apsipirkimas.
Prisistatymas ir susipažindinimas.
Profesijos.
Šeimos nariai.
Daiktų apibūdinimas.
Kasdieninis gyvenimas.
Laisvalaikis.

Kurso trukmė

50 ak. val.