Programa A2 lygis pagal CEFR (Bendreiji Europos kalbų metmenis)

Dalyviai plėtoja pradedančiųjų aukštesniojo (A2) anglų kalbos lygio kompetenciją per recepcijos (klausymo ir skaitymo supratimo), produkcijos ir sąveikos (kalbėjimo ir rašymo) bei tarpininkavimo (vertimo) kalbinės veiklos rūšis. Besimokantieji supažindinami su anglų kalbos sistema, tobulina fonologinę, ortografinę, gramatinę ir leksinę kompetencijas bei plačiau susipažįsta su angliškai kalbančių šalių kultūra.

Rezultatai baigus kursą

1. Taisyklingai vartoti A2 lygmenį atitinkančias gramatines struktūras, leksinius vienetus ir tarimo bei intonacijos modelius.
2. Suprasti skaitomų gana paprastų bendrosios kalbos tekstų pagrindinę mintį bei rasti specifinę informaciją.
3. Suprasti nesudėtingų bendrosios kalbos garso įrašų kasdieninėmis temomis esmę bei išskirti specifines detales.
4. Kalbėti bei papasakoti gana paprasta kalba su dabartimi, praeitimi arba ateitimi susijusiomis asmeninėmis, kasdieninėmis temomis, paprastomis formuluotėmis pagrįsti asmeninę nuomonę, teisingai tarti žinomus žodžius, frazes, naudoti tinkamą intonaciją.
5. Pradėti pokalbį be pasiruošimo bei pasikeisti informacija, esant pažįstamai kalbinei situacijai.
6. Gana paprasta kalba parašyti asmeninį laišką, pastraipą ar rašinėlį, užrašyti trumpas pastabas.

Kurso turinys

Komunikacinės kalbinės kompetencijos plėtojimas:
Planeta.
Žmonės.
Visuomenės informavimo priemonės.
Medicina.
Kraštovaizdis.
Naktinis gyvenimas.
Pramonė ir darbas.
Lingvistinės temos:
Paprastųjų ir eigos esamųjų laikų kartojimas.
Esamasis atliktinis laikas.
Paprastasis ir eigos būtieji laikai.
Būsimųjų laikų išraiškos formos.
Būtojo ir esamojo laiko neveikiamoji rūšis.
Artikeliai.
Būdvardžių laipsniavimas, lyginimo konstrukcijos.
Modaliniai veiksmažodžiai.
Pirmojo ir antrojo tipo sąlygos sakiniai.
Asmeniniai ir santykiniai įvardžiai.
Veiksmažodžių formos
Asmeninės nuomonės pateikimas: pritarimo ir nepritarimo frazės.
Skirtingi mokymosi stiliai ir strategijos.
Elektroninių laiškų rašymas.
Apibendrinimų formulavimo pagrindai.
Lentelių ir grafikų aprašymo pagrindai.
Kalbėjimo prieš auditoriją pagrindiniai aspektai.

Kurso trukmė

50 ak. val.