Šnekamosios anglų kalbos programa

Skirta dalyviams, norintiems tobulinti komunikacinius gebėjimus bei visiems, norintiems tobulinti bendrinės anglų kalbos komunikacinę kalbinę kompetenciją. Besimokantieji plėtoja įvairius bendrinės anglų kalbos gebėjimus: diskutuoti įvairiomis temomis, parengti bei tiksliai ir sklandžiai pristatyti pranešimus, skaityti, analizuoti, konspektuoti visiškai autentiškus straipsnius ir tekstus bei rengti savo straipsnius tiek akademiniame, tiek bendrosios kalbos lygmenyje. Vyksta užsiėmimai klasėse, papildomai mokoma/si virtualioje MOODLE erdvėje (diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), atliekamos savarankiško darbo užduotys.

Rezultatai baigus kursą

1. Skaityti, suprasti, analizuoti ir kritiškai vertinti bendrinės bei akademinės kalbos tekstus, straipsnius.
2. Diskutuoti įvairiomis profesinėmis, politinėmis, buitinėmis temomis.
3. Pristatyti pranešimus pasirinkta tematika, naudojant taisyklingą akademinę kalbą, inicijuojant ir palaikant diskusiją su kolegomis.
4. Mokėti parašyti gyvenimo aprašymą (CV) pagal europinius standartus, motyvacinį ir skundo laiškus, bei diskursyvų rašinį.
5. Klausyti, suprasti, konspektuoti bendrosios bei akademinės kalbos tekstus iš įvairių audio bei video įrašų.
6. Dalyvauti diskusijose, debatuose, pokalbiuose įvairiomis švietimo, kultūros, sporto, socialinėmis, temomis tiek bendrine tiek akademine kalba.
7. Vartoti tinkamą leksiką bei gramatines raiškos formas būdingas skirtingiems atvejams.

Kurso trukmė

50 ak.val.