Verslo – dalykinės anglų kalbos programa

Kursai  skirti dalyviams, siekiantiems įgyti dalykinės anglų kalbos žinių bei išmokti jas sėkmingai taikyti įvairiose darbinėse, su verslu susijusiose situacijose – analizuojant korporatyvinės etikos ypatumus bei santykius su klientais, organizuojant susirinkimus ir įvairaus pobūdžio konferencijas, kuriant reklamą, dalyvaujant derybose, rengiant pristatymą ir t.t. Plėtojami gebėjimai rašyti įvairius verslo dokumentus. Taikoma mišri studijų forma: užsiėmimai, darbas grupėse, diskusijos, situacijų analizė, darbas MOODLE virtualioje aplinkoje (sinchroninės/asinchroninės konsultacijos, diskusijų forumai, interaktyvios užduotys), savarankiškas darbas praktiškai taikant teorinę medžiagą.

Rezultatai baigus kursą

Praktiškai taikyti verslo anglų kalbos bendravimo principus.
Atpažinti verslo komunikacijos įvairiose kultūrose ypatumus.
Praktiškai naudoti specialiąją verslo srities terminiją.
Parašyti verslo laišką, memorandumą, parengti sąskaitą faktūrą ir kt.
Nustatyti konstruktyvių derybų bruožus bei įvertinti derybų efektyvumą, parinkti tinkamus derybų metodus.
Argumentuotai ir profesionaliai pateikti pristatymus.
Taikyti pagrindinius lyderystės ir vadybos principus praktikoje/tolimesnėje profesinėje veikloje.

Kurso turinys

Komunikacinės kalbos kompetencijos plėtojimas:
kultūra, lyderiai ir vadovai, vidinė komunikacija organizacijoje, susirinkimai; santykiai su klientais, konkurencingumas; darbo aplinka, įsidarbinimo klausimai; reklama ir pardavimai, rinkos tyrimai, derybos, ryšiai su užsienio partneriais, tarpkultūrinio bendravimo ypatumai, įvairaus pobūdžio konferencijų organizavimas;
Lingvistinės temos:
Klausimų formulavimas; sakinių jungimas, jungiamieji žodžiai, rašybos ir skyrybos klaidų taisymas; esamųjų laikų vartojimas verslo kontekste; neveikiamoji rūšis; įvykių atpasakojimas/būtųjų laikų vartojimas; priešdėlių vartojimas/žodžių daryba; įvykių prognozavimas/būsimųjų laikų vartojimas; netiesioginė kalba; priesagos/žodžių daryba.

Kurso trukmė

50 ak. val.