Mokymo metodika

Aktyvūs mokymo metodai anglų kalbos pamokose: ką svarbu žinoti?

Nemažai mūsų anglų kalbos kursus ar individualius mokymus besirenkančių mokinių domisi, kokius mokymo metodus taikome pamokų metu.

Taigi, mūsų prioritetas – komunikacinis kalbos mokymo metodas, kuriam skiriama apie 60 proc. pamokos laiko. Taigi didesnioji dalis pamokos skirta kalbėjimui, likusi dalis – skaitymui, klausymui, rašymui ir kt. Tačiau kiekvienu atveju atsižvelgiame į kliento poreikius: galbūt jis angliškai kalba puikiai, tačiau jam sudėtinga rašyti. Taip pat daug dėmesio skiriame metodikų įvairovei – tuo pačiu ir mokymo procesas tampa įdomesnis, labiau įtraukiantis.

Naudojame ir įvairią mokomąją metodinę medžiagą:

• Oxford University Press;
• Cambridge University Press;
• Macmillan;
• Pearson Education;
• Express Publishing;
• Thompson Publishing;
• Collins Cobuild;
• TED Talks ir kt. metodinę medžiagą.

Toliau aptarsime „School of British English“ naudojamus mokymo(si) metodus »

Komunikacinis metodas

Pagal šią metodiką visi, besimokantieji anglų kalbos, ruošiami komunikuoti gyvenimiškose situacijose.

Plačiau »

Dvigubas kalbų mokymosi metodas

Vienu metu mokomasi ne tik anglų, bet ir kitos užsienio kalbos. Visame pasaulyje jau paruošta per kelis tūkst. programų, kuriose, be anglų, mokoma ir gretutinės užsienio kalbos.

Plačiau »

Imersijos („panardinimo“) metodas

Tai vienas natūraliausių užsienio kalbos mokymo metodų. Pirmiausia jis buvo pritaikytas mokant vaikus: nejausdami įtampos ar mokymosi sunkumų vaikai mokosi kitos (jiems ne gimtosios) kalbos aplinkoje, kurioje ta kalba bendraujama.

Plačiau »

Gramatinio vertimo metodas

Pagrindinis šio metodo tikslas – mokytis anglų kalbos skaitant literatūrą autentiška kalba, realiai studijuojant tekste randamas gramatines konstrukcijas.

Plačiau »

Audio lingvistinis metodas

Šis metodas plačiai naudojamas jau nuo 1950–1960-ųjų. Jo esmė – mokytojas pasako taisyklingą frazę ar sakinį, o mokiniai jį pakartoja.

Plačiau »

Leksinis požiūris

Tai vienas naujausių anglų k. mokymo metodų, kurį 1990-aisiais apibūdino M. Lewisas. Metodo esmė – jog svarbią kalbos mokymosi proceso dalį sudaro gebėjimas suprasti ir pateikti leksines frazes kaip „leksinius gabaliukus“.

Plačiau »

Užduočių principo metodas

Anglų kalbos mokymas atliekant tam tikras užduotis yra puiki alternatyva kalbų mokytojams. Pamoka skiriama tam tikros užduoties atlikimui.

Plačiau »

Bendruomeninių kalbų

Kalbų mokymo metodas grįstas tuo, kad studentai dirba kartu aktualizuodami, kuriuos kalbos aspektus jie norėtų išmokti. Ši metodika grindžiama konsultavimu

Plačiau »

„Tylusis kelias“

Tai mokymo metodas, pabrėžiantis besimokančiųjų savarankiškumą ir aktyvų dalyvavimą. Tyla – priemonė šiam tikslui pasiekti: dėstytojas naudoja tylos ir gestų derinį.

Plačiau »

Bendrasis fizinis atsakas

Tai ypač įdomus ir savitas anglų k. mokymo metodas, grįstas kalbos mokymo ir fizinio judėjimo koordinavimu. Metodika siekiama sukurti neuroninį ryšį tarp kalbos ir veiksmo. Metodika itin tinkama mokant vaikus: judėjimą sujungus su kalbos mokymu pasiekiama efektyvių rezultatų.

Plačiau »