Patarimai

Anglų kalbos mokymo metodika

Mokymo-metodika

Aktyvūs mokymo metodai anglų kalbos pamokose: ką svarbu žinoti?

Nemažai mūsų anglų kalbos kursus ar individualius mokymus besirenkančių mokinių domisi, kokius mokymo metodus taikome pamokų metu.

Taigi, mūsų prioritetas – komunikacinis kalbos mokymo metodas, kuriam skiriama apie 60 proc. pamokos laiko. Taigi didesnioji dalis pamokos skirta kalbėjimui, likusi dalis – skaitymui, klausymui, rašymui ir kt. Tačiau kiekvienu atveju atsižvelgiame į kliento poreikius: galbūt jis angliškai kalba puikiai, tačiau jam sudėtinga rašyti. Taip pat daug dėmesio skiriame metodikų įvairovei – tuo pačiu ir mokymo procesas tampa įdomesnis, labiau įtraukiantis.

Naudojame ir įvairią mokomąją metodinę medžiagą:

Komunikacinis kalbos mokymo metodas (Communicative language teaching (CLT), the communicative approach)

Pagal šią metodiką visi, besimokantieji anglų kalbos, ruošiami komunikuoti gyvenimiškose situacijose. Turima omenyje, kad vieną dieną neišvengiamai teks pradėti bendrauti anglų kalba, todėl tvirti pagrindai suteikiami nuo pat pradžių. Gramatikos, gramatinių struktūrų, žodžių mokomasi palaipsniui, natūraliai. Taigi dėmesys sutelkiamas ne į trumpalaikį išmokimą, bet į realią kalbos vartoseną kasdienėse situacijose.

Dvigubas kalbų mokymosi metodas (The Dual Method)

Vienu metu mokomasi ne tik anglų, bet ir kitos užsienio kalbos. Visame pasaulyje jau paruošta per kelis tūkst. programų, kuriose, be anglų, mokoma ir gretutinės užsienio kalbos. Europoje populiariausios gretutinės kalbos – prancūzų, vokiečių, ispanų ir rusų.

„School of British English“ siūlo mokytis rusų ir vokiečių kalbų. Pagrindinės (dominuojančios) ir papildomos kalbos mokymas yra puikiai suderinami. Tyrimais įrodyta, kad dvejų kalbų mokiniai mokosi šiek tiek lėčiau, tačiau galiausiai daugiau išmoksta.

Imersijos („panardinimo“) metodas (Immersion Method)

Tai vienas natūraliausių užsienio kalbos mokymo metodų. Pirmiausia jis buvo pritaikytas mokant vaikus: nejausdami įtampos ar mokymosi sunkumų vaikai mokosi kitos (jiems ne gimtosios) kalbos aplinkoje, kurioje ta kalba bendraujama. Tačiau ilgainiui šis metodas pasiteisino ir mokant suaugusiuosius. Mūsų mokykloje visos bet kokio lygio pamokos vyksta tik anglų kalba. Tokiu būdu mokiniai mokosi natūraliai, nepatiria streso, kai staiga, bendraujant lietuviškai, pradedama kalbėti anglų k.

Gramatinio vertimo metodas (The Grammar Translation Method)

Metodas perimtas iš klasikinio graikų ir lotynų k. (vadinamųjų mirusių kalbų) mokymo metodo.

Pagrindinis šio metodo tikslas – mokytis anglų kalbos skaitant literatūrą autentiška kalba, realiai studijuojant tekste randamas gramatines konstrukcijas. Daug dėmesio skiriama morfologijai ir sintaksei. Mokiniai, versdami sakinius iš anglų k. į gimtąją, išmoksta ne tik pačias gramatikos taisykles, bet ir jų taikymo. Pažengusieji mokiniai geba išversti tekstus pažodžiui.

Papildomi metodo privalumai:

 • studentams suteikiama galimybė skaityti ir versti literatūrą originalo k.;
 • plečiamas bendrasis akiratis.

Audio lingvistinis metodas (The Audio Lingual Method)

Šis metodas plačiai naudojamas jau nuo 1950–1960-ųjų. Jo esmė – mokytojas pasako taisyklingą frazę ar sakinį, o mokiniai jį pakartoja. Tuomet mokytojas pritaiko naujus žodžius, ir mokiniai gali juos įterpti taikydami tą pačią sakinio struktūrą. Viskas grindžiama tuo, kad mokiniai šias struktūras įsimena. Vėliau jie tam tikras konstrukcijas geba pavartoti spontaniškai.

Šis metodas gerokai kito ir šiuo metu kaip pagrindinis anglų k. mokymo metodas nėra naudojamas, tačiau derinamas su kitomis metodikomis leidžia pasiekti išties neblogų rezultatų ir paįvairinti anglų k. pamokas.

Leksinis požiūris (The Lexical Approach)

Tai vienas naujausių anglų k. mokymo metodų, kurį 1990-aisiais apibūdino M. Lewisas. Metodo esmė – jog svarbią kalbos mokymosi proceso dalį sudaro gebėjimas suprasti ir pateikti leksines frazes kaip „leksinius gabaliukus“.

Studentai mokomi suvokti kalbos (gramatikos) modelius, gebėti prasmingai pavartoti žodžius kintant kontekstui. Besimokantieji anglų k. taip pat šiuos „leksinius gabaliukus“ naudoja kaip tam tikrus šablonus ar formules, padedančias sukurti naujas frazes, pavyzdžiui:

 • What are you doing?
 • What are you saying?
 • What are you cooking?
 • What are you looking for?

Užduočių principo metodas (Task Based Language Learning)

Anglų kalbos mokymas atliekant tam tikras užduotis yra puiki alternatyva kalbų mokytojams. Pamoka skiriama tam tikros užduoties atlikimui.

Metodika dažnai sudaryta iš kelių etapų:

 • Supažindinimas: mokytojas pateikia instrukcijas ir kitą informaciją, svarbią ruošiantis užduočiai.
 • Užduotis: studentai, pasitelkę turimus kalbinius įgūdžius, poromis ar grupelėmis atlieka užduotis.
 • Planavimas: mokiniai paruošia žodinį ar rašytinį pristatymą/ataskaitą.
 • Pranešimas: skaitomas pranešimas (pristatoma žodžiu).
 • Analizė: mokytojas išryškina svarbias detales, kad mokiniai galėtų jas paanalizuoti.
 • Praktika: atsižvelgdamas į mokinių poreikius, mokytojas pateikia tobulintinų sričių rekomendacijas.

Bendruomeninių kalbų mokymosi metodas (Community Language Learning, CLL)

Kalbų mokymo metodas grįstas tuo, kad studentai dirba kartu aktualizuodami, kuriuos kalbos aspektus jie norėtų išmokti. Ši metodika grindžiama konsultavimu, kai mokytojas atlieka patarėjo ir formuotojo vaidmenį, o mokinys vertinamas kaip kolega.

CLL metodas aktualizuoja bendruomeniškumo jausmą, skatina skirtingų mokymosi priemonių sąveiką.

Taip pat metodas grindžiamas bendravimu anglų kalba ir labai orientuotas į besimokančiuosius.

Ir nors kiekvienas kursas yra unikalus, mokymosi metodikas šiek tiek koreguoja patys studentai, tačiau yra keli svarbūs niuansai: reikėtų susitelkti į sklandumą ankstyvosiose kalbos mokymosi stadijose, visų mokinių įtraukimą.

„Tylusis kelias“ (The Silent Way)

Tai mokymo metodas, pabrėžiantis besimokančiųjų savarankiškumą ir aktyvų dalyvavimą. Tyla – priemonė šiam tikslui pasiekti: dėstytojas naudoja tylos ir gestų derinį. Tai padeda sutelkti mokinių dėmesį, išgirsti jų atsakymus, paskatina juos taisyti savo klaidas. 

Dar vienu iš pagrindinių metodo elementų laikomas tarimas. „Tyliojo kelio“ metodika orientuota į funkcionalių ir universalių žodžių mokymą. Paprastai kalbos mokomasi prasmę turinčiuose kontekstuose – taip išmokstama ir įsimenama greičiau.

Bendrasis fizinis atsakas (Total Physical Response)

Tai ypač įdomus ir savitas anglų k. mokymo metodas, grįstas kalbos mokymo ir fizinio judėjimo koordinavimu. Metodika siekiama sukurti neuroninį ryšį tarp kalbos ir veiksmo. Metodika itin tinkama mokant vaikus: judėjimą sujungus su kalbos mokymu pasiekiama efektyvių rezultatų.

Metodika grįsta klausymu ir reagavimu – tai leidžia suvokti sakomos informacijos prasmę ir pasyviai mokytis pačios kalbinės struktūros.

Metodikos pavyzdžiai

 1. Klasikinis pavyzdys – žaidimas „Simon says“.
 2. Įvairūs žaidimai rateliuose, kai mokytojas sako ir atlieka veiksmą, o mokiniai jį pakartoja. Paskutinis užduotį atlikęs ar sureagavęs mokinys išeina iš žaidimo.
 3. Tinka ir žaidimas „Scavenger lobio medžioklė“.

Taigi, apibendrinant, orientuodamiesi į ilgalaikius rezultatus atrinkome pačius efektyviausius, įdomiausius, žaismingiausius ir mokinius įtraukiančius anglų k. mokymo metodus. Kai mokytis įdomu, ir motyvacija, ir rezultatai – kur kas geresni.