Patarimai

IELTS Egzaminas

IELTS EGZAMINAS

IELTS egzaminas: ką svarbu žinoti ketinantiems jį laikyti?

Jei ateitį siejate su studijomis užsienio aukštosiose mokyklose ar darbu tarptautinėse organizacijose, veikiausiai prireiks laikyti IELTS – tarptautinį anglų kalbos egzaminą.

IELTS (International English Language Testing System) egzaminas skirtas įvertinti anglų kalbos žinias. Jį laiko norintieji dirbti ir/arba studijuoti įstaigose, kuriose studijos organizuojamos anglų k. Egzamino rezultatai pripažįstami daugiau nei 140 šalių bei per 10 tūkst. organizacijų. Jį kasmet laiko per 3 mln. žmonių iš įvairių pasaulio šalių.

IELTS egzaminų rūšys

IELTS egzaminas dar skirstomas į:

  • IELTS bendrinį. Jis įvertina žinias ir kalbinius gebėjimus kasdienėje vartosenoje. Bendrinis IELTS egzaminas netinka stojant į užsienio aukštąsias mokyklas, todėl reikia rinktis akademinį egzaminą.
  • IELTS akademinį. Šis egzaminas padeda įvertinti žinias, reikalingas studijuojant ir užsienyje plėtojant mokslinę veiklą. Jį renkasi didžioji dalis mokinių.

IELTS egzaminas iš viso trunka ~2 val. 45 min. IELTS egzaminą sudaro 4 dalys:

Šaltinis: http://www.englishmaster.co.in/ielts.php

Klausymo, rašymo ir skaitymo testas laikomas tą pačią dieną be pertraukos. Galima pasirinkti ir laikyti testą online, galima pasirinkti popierinį testo variantą. Kainai ir vertinimui tai įtakos neturi.

Kalbėjimo testui galima pasirinkti konkrečią datą ir laiką. Jei iki tam tikro laiko besiregistruojantis į egzaminą asmuo nepasirenka tinkamo laiko, sistema automatiškai paskiria pokalbio datą ir laiką.

IELTS egzamino vertinimo sistema ir grįžtamasis ryšys

Paprastai laikant IELTS egzaminą galima surinkti nuo 1 iki 9 balų. Kiekviena iš 4 egzamino dalių taip pat vertinama 1–9 balais, o po to išvedamas jų visų vidurkis.

Tiesa, galimi įvertinimai pusės balo tikslumu, pavyzdžiui, 6,5 ar 7,5 balo ir t. t. Daugelis užsienio aukštųjų mokyklų reikalauja, kad IELTS egzamino įvertinimas būtų ne mažesnis nei 6,5 balo. Tačiau ne visos organizacijos taiko vienodus atrankos kriterijus: koledžai, universitetai, tarptautinės organizacijos savo reglamentuose, interneto svetainėse ir kituose ištekliuose skelbia, kokiu lygiu kalbą turėtų mokėti kandidatai ir kokia minimali reikiama IELTS egzamino balų suma.

IELTS egzamino rezultatus sužinosite po 5–13 dienų išlaikę egzaminą. Jei egzaminą laikysite kompiuteriu, rezultatai paskelbiami po 5–7 dienų.

Jeigu pageidaujate, galite pateikti prašymą egzamino rezultatus išsiųsti į pasirinktą mokymo įstaigą. Tai padeda sutaupyti laiko, ypač jei spaudžia terminai, nes stojančiųjų dokumentai priimami ribotą laiką.

Pagrindinė informacija apie IELTS egzaminą

  • IELTS egzaminą laiko pasirinkę studijas, emigruojantieji ir ketinantys pradėti karjerą Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Kanadoje, Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje. Vykstantieji dirbti ir studijuoti į JAV turi laikyti TOEFL egzaminą.
  • Lietuvoje IELTS egzaminą organizuoja Britų Taryba.
  • Šiuo metu standartinių IELTS egzaminų kaina – 207 Eur.
  • Registruotis į IELTS egzaminą galima Britų Tarybos interneto svetainėje. Egzaminus galima laikyti 4 didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, taip pat kaimyninėse valstybėse – Baltarusijoje ir Latvijoje. Kiek domėjomės, artimiausiu metu IELTS egzaminus bus galima laikyti Vilniuje ir Šiauliuose.
  • Į egzaminą reikia registruotis likus ne mažiau nei 5 savaitėms iki jo pradžios. Tačiau visuomet rekomenduojama užsiregistruoti kuo anksčiau, nes į IELTS egzaminą registracija yra ribojama.
  • Egzamino rezultatai galios 2 m. po jo išlaikymo datos.
  • Šiuo metu Lietuvoje IELTS egzamino rezultatai įskaitomi vietoje anglų kalbos valstybinio brandos egzamino, tačiau abiturientai turi turėti omenyje, kad IELTS egzamino įvertinimas galioja tik 2 metus, o valstybinio brandos egzamino rezultatas galiojimo laiko neturi. Dėl to po kelerių metų prireikus gali tekti laikyti egzaminus iš naujo

IELTS kursai ir pasiruošimas egzaminui

IELTS egzaminui ruoštis būtina, nes vien tik gerų kalbos žinių neužteks: reikia žinoti egzamino struktūrą, praktikuotis atliekant analogiškas užduotis, išmanyti, kaip atsakyti į egzaminuotojų klausimus ir t. t. „School of British English“ organizuoja profesionalius IELTS kursus. Daugiau informacijos apie juos sužinosite čia.

Pasilikite pakankamai laiko pasiruošti egzaminui. Nė vienam užsienio kalbos egzaminui neįmanoma pasiruošti per savaitę ar tuo labiau naktį. Ne išimtis – ir IELTS egzaminas, todėl adekvačiai įvertinkite savo žinių lygį. IELTS kursai turėtų būti lankomi bent kelis mėnesius. 

Įprasti anglų kalbos kursai tiks gerinant anglų kalbos žinias (pavyzdžiui, jei anglų kalbą mokate B1 lygiu, tačiau norite įgyti B2 ar C1 lygio sertifikatą). Norint, kad IELTS egzamino rezultatas būtų ne mažesnis nei 6,5 balo, anglų kalbos žinios turėtų siekti B2 lygį. Baigus įprastus B2 lygio kursus, papildomai patariama rinktis ir IELTS kursus, ypač jei studentas laiko akademinį IELTS egzaminą. Beje, minėtajame IELTS egzamine vyrauja akademinė kalba, todėl praktikos reikia dar daugiau. Tuo tarpu bendrinis IELTS egzaminas panašesnis į valstybinį anglų kalbos brandos egzaminą.

Jei norite įstoti į užsienio aukštąją mokyklą, teisingai turėsite išspręsti maždaug 70 proc. IELTS egzamino užduočių.

Egzamino laikas – ribotas. Viena dažniausiai pasitaikančių problemų – spėjus atlikti daugiau nei pusę užduočių, baigiasi joms skirtas laikas, todėl specializuotuose kursuose kartu lavinamas ir gebėjimas užduotis atlikti kuo operatyviau.

Svarbios detalės laikantiems IELTS egzaminą

Prieš laikant šį egzaminą būtina išsiaiškinti jo laikymo tvarką – net ir menkiausias smulkmenas.

Būkite ypač punktualūs: jei laikyti egzamino atvyksite nors 1 min. vėliau, egzamino laikyti nebus galima, todėl atvykite anksčiau nurodytojo laiko.

Prieš egzaminą būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Egzaminas gali būti laikomas dviem etapais (dvi dienas): pirmąją dieną atliekamos klausymo, skaitymo ir rašymo užduotys, antrąją vyksta pokalbis. Tokiu atveju abi dienas reikės pateikti asmens dokumentą (tą patį, o ne, pavyzdžiui, vieną dieną LR pasą, kitą – asmens tapatybės kortelę).

Taigi IELTS egzaminas – jūsų raktas į tarptautines studijas ir karjerą, o IELTS kursai – sėkmingo rezultato garantas!